ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh
Ban dân tộc
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Công ty Điện lực Sóc Trăng
Thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 199362
Xử lý đúng hạn 194237
Xử lý trong hạn 4304
Xử lý trễ hạn 799
Tỷ lệ đúng hạn 99.59%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 45863
Xử lý đúng hạn 43410
Xử lý trong hạn 2333
Xử lý trễ hạn 120
Tỷ lệ đúng hạn 99.72%
TUẦN 4
Đã tiếp nhận 12467
Xử lý đúng hạn 10922
Xử lý trong hạn 1520
Xử lý trễ hạn 25
Tỷ lệ đúng hạn 99.77%
Số liệu được cập nhật đến 06:09 31-05-2020