ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh
Văn phòng UBND Tỉnh
Ban dân tộc
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Công ty Điện lực Sóc Trăng
Thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 251670
Xử lý đúng hạn 240293
Xử lý trong hạn 7660
Xử lý trễ hạn 3717
Tỷ lệ đúng hạn 98.48%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 33783
Xử lý đúng hạn 29486
Xử lý trong hạn 4141
Xử lý trễ hạn 156
Tỷ lệ đúng hạn 99.47%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 9898
Xử lý đúng hạn 8990
Xử lý trong hạn 889
Xử lý trễ hạn 19
Tỷ lệ đúng hạn 99.79%
Số liệu được cập nhật đến 16:46 22-07-2019