ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Công Thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Y tế
Sở Tư pháp
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Thanh Tra tỉnh
Huyện Kế Sách
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Cù Lao Dung
DANH SÁCH THỦ TỤC Tỉnh Sóc Trăng
Thủ tục
01- Giao đất ( Đối với tổ chức)
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
02- Cho thuê đất ( Đối với tổ chức)
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
03- Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép ( Đối với tổ chức)
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
04- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
Xuất thủ tục
05 -Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận QSH hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác ( Có thuế)
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
06 - Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Mức độ 2
Xuất thủ tục
07 - Cấp Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
Xuất thủ tục
08 - Cấp đổi có chứng nhận bổ sung QSH tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
09 - Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
10 - Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình (Đối với trường hợp xác nhận thay đổi vào giấy)
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
11 - Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình (Đối với trường hợp phải cấp mới giấy)
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
12 - Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
Xuất thủ tục
13 - Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
Xuất thủ tục
14 - Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
Xuất thủ tục
15 - Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
Xuất thủ tục
16 - Cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng QSD đất, QSH nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
17 - Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
Xuất thủ tục
18 - Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Mức độ 2
Xuất thủ tục
19 - Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Mức độ 2
Xuất thủ tục
20 - Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Mức độ 2
Xuất thủ tục
4568
3474
52
1040
  • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
  • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.