ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh Tra tỉnh
Ban dân tộc
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Công ty Điện lực Sóc Trăng
Thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 134051
Xử lý đúng hạn 118777
Xử lý trong hạn 6583
Xử lý trễ hạn 8690
Tỷ lệ đúng hạn 93.52%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 16354
Xử lý đúng hạn 13550
Xử lý trong hạn 2288
Xử lý trễ hạn 516
Tỷ lệ đúng hạn 96.84%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 5550
Xử lý đúng hạn 4483
Xử lý trong hạn 1014
Xử lý trễ hạn 53
Tỷ lệ đúng hạn 99.05%
Số liệu được cập nhật đến 15:15 21-06-2018