ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh Tra tỉnh
Ban dân tộc
Công ty Điện lực Sóc Trăng
Thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 47699
Xử lý đúng hạn 41356
Xử lý trong hạn 2556
Xử lý trễ hạn 3787
Tỷ lệ đúng hạn 92.06%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 13344
Xử lý đúng hạn 11195
Xử lý trong hạn 1819
Xử lý trễ hạn 330
Tỷ lệ đúng hạn 97.53%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 2174
Xử lý đúng hạn 1539
Xử lý trong hạn 623
Xử lý trễ hạn 12
Tỷ lệ đúng hạn 99.45%