ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh
Văn phòng UBND Tỉnh
Ban dân tộc
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Công ty Điện lực Sóc Trăng
Thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 90492
Xử lý đúng hạn 85601
Xử lý trong hạn 2893
Xử lý trễ hạn 1875
Tỷ lệ đúng hạn 97.86%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 29952
Xử lý đúng hạn 27214
Xử lý trong hạn 2098
Xử lý trễ hạn 638
Tỷ lệ đúng hạn 97.71%
TUẦN 4
Đã tiếp nhận 3100
Xử lý đúng hạn 2494
Xử lý trong hạn 597
Xử lý trễ hạn 8
Tỷ lệ đúng hạn 99.68%
Số liệu được cập nhật đến 09:53 26-03-2019