Quản lý khảo sát

Từ khóa
STT Tên khảo sát Nội dung Khảo sát cán bộ Nhập hồ sơ khảo sát Câu hỏi Lượt khảo sát Sửa Xóa
1Khảo sát cán bộ
Khảo sát cán bộ xử lý hồ sơ
2Khảo sát hồ sơ
Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về hồ sơ
3Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
Tổng số: 3pp1pp
Cập nhật khảo sát
Tên khảo sát
Nội dung
Loại khảo sát
Lưu ý
- Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.