Đơn vị
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh Tra tỉnh
Ban dân tộc
Công ty Điện lực Sóc Trăng
Thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
DANH SÁCH THỦ TỤC Tỉnh Sóc Trăng
Thủ tục
PCTNXH001: Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
PCTNXH001:Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Đơn vị: Xã An Ninh
Phòng chống tệ nạn xã hội
Mức độ 2
Xuất thủ tục
PCTNXH001: Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
PCTNXH001:Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Đơn vị: Xã Hồ Đắc Kiện
Phòng chống tệ nạn xã hội
Mức độ 2
Xuất thủ tục
PCTNXH001: Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
PCTNXH001:Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Đơn vị: Xã Mỹ Phước
Phòng chống tệ nạn xã hội
Mức độ 2
Xuất thủ tục
PCTNXH001: Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
PCTNXH001:Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Đơn vị: Thị Trấn Mỹ Xuyên
Phòng chống tệ nạn xã hội
Mức độ 2
Xuất thủ tục
PCTNXH001: Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
PCTNXH001:Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Đơn vị: Xã Phú Tâm
Phòng chống tệ nạn xã hội
Mức độ 2
Xuất thủ tục
PCTNXH001: Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
PCTNXH001:Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Đơn vị: Xã Phú Tân
Phòng chống tệ nạn xã hội
Mức độ 2
Xuất thủ tục
PCTNXH001: Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
PCTNXH001:Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Đơn vị: Xã Thuận Hưng
Phòng chống tệ nạn xã hội
Mức độ 2
Xuất thủ tục
9726: ATLĐ_ATLĐ_Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở
9726:ATLĐ_ATLĐ_Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 2
Xuất thủ tục
29476: ATLĐ_Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động
29476:ATLĐ_Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
29479: ATLĐ_Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
29479:ATLĐ_Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
29474: ATLĐ_KHAI BÁO TAI NẠN
29474:ATLĐ_KHAI BÁO TAI NẠN
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 2
Xuất thủ tục
29478: ATLĐ_Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
29478:ATLĐ_Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
29477: ATLĐ_Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 đến 300 giờ trong một năm
29477:ATLĐ_Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 đến 300 giờ trong một năm
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
TT02-CSCTNN: Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
TT02-CSCTNN:Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đơn vị: Sở Tài chính
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN
Mức độ 2
Xuất thủ tục
52: Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet
52:Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Mức độ 2
Xuất thủ tục
50: Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
50:Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1249: Bổ nhiệm Công chứng viên (đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng)
1249:Bổ nhiệm Công chứng viên (đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng)
Đơn vị: Sở Tư pháp
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1234: Bổ nhiệm Công chứng viên (đối với người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng)
1234:Bổ nhiệm Công chứng viên (đối với người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng)
Đơn vị: Sở Tư pháp
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Mức độ 2
Xuất thủ tục
GCND01: Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
GCND01:Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Đơn vị: Sở Y tế
Lĩnh vực dược - mỹ phẩm
Mức độ 2
Xuất thủ tục
BSPVKDGCNĐĐKKDDL: Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
BSPVKDGCNĐĐKKDDL:Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
Đơn vị: Sở Y tế
Lĩnh vực dược - mỹ phẩm
Mức độ 2
Xuất thủ tục
5356
5226
53
77
  • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
  • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.