Quản lý khảo sát

Từ khóa
STT Tên khảo sát Nội dung Kích hoạt Khảo sát cán bộ Nhập hồ sơ khảo sát Câu hỏi Lượt khảo sát Sửa Xóa
1Khảo sát 2
2222
2Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
Tổng số: 2pp1pp
Cập nhật khảo sát
Tên khảo sát
Nội dung
Loại khảo sát
Lưu ý
- Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.