Quản lý khảo sát

Từ khóa
STT Tên khảo sát Nội dung Khảo sát cán bộ Nhập hồ sơ khảo sát Câu hỏi Lượt khảo sát Sửa Xóa
1Đánh giá chất lượng công việc
Xin gửi đến đơn vị ý kiến đánh giá của chúng tôi về chất lượng các công việc liên quan đến chúng tôi như sau:
Tổng số: 1pp1pp
Cập nhật khảo sát
Tên khảo sát
Nội dung
Loại khảo sát
Lưu ý
- Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.