ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh Tra tỉnh
Ban dân tộc
Công ty Điện lực Sóc Trăng
Thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 26411
Xử lý đúng hạn 21876
Xử lý trong hạn 2252
Xử lý trễ hạn 2283
Tỷ lệ đúng hạn 91.36%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 9121
Xử lý đúng hạn 7434
Xử lý trong hạn 1310
Xử lý trễ hạn 377
Tỷ lệ đúng hạn 95.87%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 1644
Xử lý đúng hạn 1397
Xử lý trong hạn 247
Xử lý trễ hạn 0
Tỷ lệ đúng hạn 100.00%