Tình hình xử lý hồ sơ Sở ngành Tỉnh Sóc Trăng

Hệ thống đang cập nhật.

2017
3761
2992
568
201
94.66%
3
1158
689
382
87
92.49%
4
146
81
63
2
98.63%