Tình hình xử lý hồ sơ Sở ngành Tỉnh Sóc Trăng

Hệ thống đang cập nhật.

2017
1198
957
227
14
98.83%
1
1198
957
227
14
98.83%
4
187
131
56
0
100.00%